СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Седиште Службе за информационе технологије је у дирекцији Установе Студентски центар „Београд”, Светозара Марковића бр. 56.

Постоје и две издвојене канцеларије за израду студентских картица – у Студентском граду и Студентском дому „Карабурма”.

Поред тога што одржава цео информациони систем у Установи Студентски центар „Београд”, студентима је Служба за информационе технологије најчешће на услузи када треба да изваде, активирају, продуже или обнове своју студентску картицу.

У оквиру Службе за информационе технологије послује и фотокопирница у Студентском граду.

ЛОКАЦИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:

Дирекција Установе Студентски центар „Београд”
Адреса:

Светозара Марковића 56

Број телефона:

011/3637-299

Студентски град, Дом II, Г крило
Адреса:

Тошин бунар 147

Број телефона:

011/310-2987

Студентски дом „Карабурма”
Адреса:

Мије Ковачевића 7б

Број телефона:

011/2079-750

A map is loading