СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

У Установи Студентски центар „Београд” формиран је систем безбедности прилагођен колективном начину живљења и пружања услуга, са акцентом на превентиви.

Безбедност студената нам је, као Установи, приоритет. Наши објекти су покривени видео надзором, а на свим улазима дежурају радници обезбеђења 24 сата дневно. Успостављен је ефикасан систем противпожарне заштите. Анкете које се сваке године спроводе међу студентима показују да наши корисници имају поверења у нас, да препознају наша искрена настојања да домови буду, пре свега, безбедна места за њихов живот.

Важно је схватити да је безбедност одговорност свих нас.

ДА БИ СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ У УСТАНОВИ НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАО, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ГА И СВИ КОРИСНИЦИ ОДРЖАВАЈУ И УНАПРЕЂУЈУ КРОЗ:

  1. поштовање Правилника о кућном реду у објектима Установе Студентски центар „Београд” (изводи из Правилника су дати на огласним таблама);
  2. правилну и наменску употребу грејних тела (решоа, грејалица, пегли...);
  3. благовремено пријављивање кварова у Књигу кварова на портирници;
  4. поштовање времена и процедуре посета и преноћишта;
  5. благовремено јављање Управи и портирници свог дома о евентуалном тренутном проблему и сл.

A map is loading